Η αλλαγή του παλιού ξύλινου δαπέδου, θα δώσει μια νότα ανανέωσης σε όλο το χώρο. Η αφαίρεση του παλιού και η τοποθέτηση ενός καινούργιου ξύλινου δαπέδου, θέλει υπομονή και προσοχή. Η αφετηρία της κατασκευής, μόλις αφαιρεθούν όλες οι παλιές σανίδες είναι ο έλεγχος των δοκών. Ελέγξτε προσεκτικά αν είναι επίπεδες ή μήπως έχουν υποστεί κάποια ζημιά. Αντικαταστήστε οτιδήποτε χαλασμένο τμήμα προτού ξεκινήσετε. Στη συνέχει τοποθετήστε την πρώτη σανίδα παράλληλα με τον τοίχο και σε ορθή γωνία προς τις δοκούς. Αφήστε ένα κενό 10 χιλ. ανάμεσα στη σανίδα και τον τοίχο για την πιθανότητα ‘’φουσκώματος’’. Περάστε δύο καρφιά σε κάθε δοκό, ‘’βυθίζοντας’’ τις κεφαλές των καρφιών κάτω από την επιφάνεια. Τοποθετήστε τις επόμενες 5-6 σειρές σανιδιών, αφήνοντας το ίδιο κενό, των 10 χιλ. σε κάθε άκρο των σειρών και φροντίζοντας οι ενώσεις να κεντράρονται σε δοκούς και να αλλάζουν από τη μια σανίδα στην άλλη. Πιέστε τις σανίδες για να ενωθούν χρησιμοποιώντας το σφυρί καθώς προχωράτε και στερεώστε την ομάδα των σανίδων. είτε με σφικτήρα, είτε με μικρές ξύλινες σφήνες.

  • Tips: Οι σανίδες δαπέδου προσφέρονται σε διάφορα μήκη και πάχη. Χρησιμοποιήστε το μέγεθος των παλιών σανίδων ως οδηγό. Οι καινούργιες σανίδες μπορεί να έχουν τετραγωνισμένα άκρα ή γλωσσίδι και κοιλότητα. Η τεχνική τοποθέτησης διαφέρει ελάχιστα.