Γυρίσατε  κουρασμένοι από τη δουλειά σας και περιφέρεστε γύρω από το σπίτι σας για να βρείτε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας; Πρόκειται για μια συνηθισμένη περίπτωση στην Ελλάδα και μάλιστα στους πυκνοκατοικημένους δρόμους της Αθήνας. Αν έχετε κουραστεί από την καθημερινή ταλαιπωρία του παρκαρίσματος και ενδιαφέρεστε να αγοράσετε καινούργιο σπίτι ή να ενοικιάσετε, πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε αν διαθέτει χώρο στάθμευσης για αυτοκίνητα. Ακόμη, η αγορά μιας θέσης γκαράζ μπορεί να θεωρηθεί και επένδυση, αφού μπορείτε να την ενοικιάσετε εύκολα, κερδίζοντας από 100 ως και 300 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή. Βέβαια, η κατασκευή ενός γκαράζ δεν πρέπει να είναι απλή υπόθεση, πρέπει να πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας που ορίζει η νομοθεσία έτσι ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.


Τι ορίζει η νομοθεσία για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
_ Το ελάχιστο πλάτος των οριζόντιων και κεκλιμένων διαδρόμων προσπέλασης στους χώρους στάθμευσης ορίζεται στα 2,25 μ. στα ευθύγραμμα τμήματα. Το πλάτος αυτό αυξάνεται στα καμπύλα τμήματα συσχετιζόμενο προς την ακτίνα στροφής, σύμφωνα με τις εξής διατάξεις: αν η εσωτερική ακτίνα στροφής είναι 3 μ. το ελάχιστο πλάτος καμπύλου διαδρόμου θα πρέπει να είναι 3,50 μ., αν η εσωτερική ακτίνα στροφής είναι 4 μ. το ελάχιστο πλάτος καμπύλου διαδρόμου να είναι 3,40 μ., αν η εσωτερική ακτίνα στροφής είναι 5 μ. το ελάχιστο πλάτος καμπύλου διαδρόμου να είναι 3,30 μ., αν η εσωτερική ακτίνα στροφής είναι 6 μ. το ελάχιστο πλάτος καμπύλου διαδρόμου να είναι 3,20 μ., αν η εσωτερική ακτίνα στροφής είναι 7 μ. το ελάχιστο πλάτος καμπύλου διαδρόμου να είναι 3,10 μ., αν η εσωτερική ακτίνα στροφής είναι 8 μ. το ελάχιστο πλάτος καμπύλου διαδρόμου να είναι 3 μ., αν η εσωτερική ακτίνα στροφής είναι 9 μ. το ελάχιστο πλάτος καμπύλου διαδρόμου να είναι 2,90 μ., αν η εσωτερική ακτίνα στροφής είναι 10 μ. το ελάχιστο πλάτος καμπύλου διαδρόμου να είναι 2,80 μ.
_ Η ελάχιστη εσωτερική ακτίνα στροφής ορίζεται στα 3 μ. και το αντίστοιχο πλάτος διαδρόμου σε 3,50. Η μετάβαση από τα ευθύγραμμα τμήματα στα καμπύλα γίνεται με προοδευτική διαπλάτυνση του διαδρόμου σε κατάλληλο μήκος κατά το ευθύγραμμο τμήμα του.
_ Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση των κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες) ορίζεται σε 20% και εξασφαλίζεται σε όλο το πλάτος τους. Ειδικά για χώρους στάθμευσης χωρητικότητας μέχρι 4 αυτοκινήτων επιτρέπεται κλίση μέχρι 25%. Στα καμπύλα τμήματα των κεκλιμένων επιπέδων η μέγιστη κλίση ελέγχεται στον άξονα. Η εγκάρσια κλίση κυμαίνεται μεταξύ 3-5%. Κατά τη μετάβαση από οριζόντιο επίπεδο σε κεκλιμένο παρεμβάλλεται τμήμα προσαρμογής των κλίσεων με ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 12 μέτρων.


_ Για τον φυσικό αερισμό των χώρων στάθμευσης χωρητικότητας άνω των δύο θέσεων απαιτούνται δύο ανοίγματα σε αντικείμενους τοίχους επιφάνειας τουλάχιστον 0,60 μ. ανά αυτοκίνητο σε κάθε άνοιγμα. Στο πρώτο υπόγειο η είσοδος μπορεί να αντικαθιστά το ένα άνοιγμα. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται εναλλακτικά τεχνητός αερισμός με ανανέωση 4 φορές την ώρα.
_ Οι ανοιχτές πλευρές των χώρων στάθμευσης και των διαδρόμων προσπέλασης σε αυτούς πρέπει να προστατεύονται με στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα ή κιγκλίδωμα με ανάλογη αντοχή σε κρούση, εάν τα δάπεδα στάθμευσης και κυκλοφορίας υπέρκεινται του περιβάλλοντος χώρου περισσότερο από 0,50 μ. Εάν υπέρκεινται από 0,20 μ. ως 0,50 μ. τότε επιβάλλεται η κατασκευή κρασπέδου ύψους 0,15 μ. τουλάχιστον.
_ Οριζόντια σήμανση:  Κάθε θέση στους κλειστούς χώρους στάθμευσης πρέπει να ορίζεται στο δάπεδο με ανεξίτηλο ειδικό λευκό ή κίτρινο χρώμα σήμανσης οδοστρωμάτων. Με το ίδιο χρώμα καθορίζονται με ευμεγέθη βέλη οι κατευθύνσεις κυκλοφορίας στους διαδρόμους, τα σημεία υποχρεωτικής διακοπής πορείας των αυτοκινήτων και αριθμείται κάθε θέση στάθμευσης. Ακόμη, στους ημιυπαίθριους χώρους στάθμευσης οι θέσεις σημαίνονται με τον προσφορότερο κατά περίπτωση τρόπο.
_ Κατακόρυφη σήμανση: Στις περιπτώσεις κατασκευής χώρων στάθμευσης σε περισσότερους του ενός ορόφους τοποθετούνται στην αρχή και στο τέλος κάθε κεκλιμένου διαδρόμου πινακίδες με αντίστοιχο χρώμα σήμανσης στοιχείων με ένδειξη του ορόφου.


_ Για την κατασκευή των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι προϋποθέσεις και προδιαγραφές που ορίζονται από τις διατάξεις του ΓΟΚ, του κτιριοδομικού κανονισμού, και του κανονισμού πυροπροστασίας.
_ Για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαραίτητο στοιχείο της μελέτης είναι το σχέδιο κάτοψης του χώρου στάθμευσης με πλήρες διάγραμμα της λειτουργίας του ήτοι της κίνησης εισόδου – εξόδου και στάθμευσης των αυτοκινήτων. Στο σχέδιο κάτοψης του χώρου στάθμευσης πρέπει να εμφανίζονται όλα τα δομικά στοιχεία στις πραγματικές τους διαστάσεις.
_ Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση για την έξοδο από κλειστούς χώρους στάθμευσης χωρητικότητας άνω των δύο θέσεων. Η απαγόρευση της εξόδου με όπισθεν κίνηση αφορά την έξοδο από το οικοδομικό στον κοινόχρηστο χώρο. Σε όλες τις περιπτώσεις εξόδου από κεκλιμένο επίπεδο θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (π.χ. καθρέπτης, κιγκλίδωμα ασφαλείας, κ.ά.).
_ Είναι δυνατόν να διατάσσονται θέσεις στάθμευσης πέραν των υποχρεωτικών χωρίς άμεση προσπέλαση από τον διάδρομο κυκλοφορίας, εφόσον η όμορη θέση μέσω της οποίας γίνεται η στάθμευση του αυτοκινήτου ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
_ Για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που κατασκευάζονται σε εφαρμογή του Ν-960/79, πρέπει ανά 20 θέσεις στάθμευσης να προβλέπεται μια εξ αυτών για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Εξαιρούνται χώροι στάθμευσης με χωρητικότητα μέχρι 10 θέσεων.
_ Οσον αφορά τον αριθμό θέσεων στάθμευσης στα νέα κτίρια ή για προσθήκες σε επέκταση υφιστάμενων κτιρίων, η νομοθεσία προβλέπει για τις κατοικίες για την Αττική (σσ. για την υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει περιορισμός), μια θέση στάθμευσης ανά 100 τ.μ. επιφάνειας κτιρίου. Πάντως, ο αριθμός θέσεων που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μιας θέσης ανά διαμέρισμα ή ανά κατοικία.