Οι περισσότεροι από εμάς επιθυμούμε όσο τίποτε άλλο μία ποιοτική διαβίωση εντός σπιτιού. Μέσω λοιπόν τόσο των μονώσεων όσο και των επιχρισμάτων, η ζωή αλλά και η καθημερινότητά μας γίνονται αυτομάτως πιο εύκολες! Οι ενοχλητικοί θόρυβοι με τη σωστή χρήση των σύγχρονων συστημάτων μόνωσης μπορούν τώρα πλέον να αποτελούν παρελθόν για το οικοδόμημα του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Δεν έχετε λοιπόν από το να επικεντρωθείτε στα παρακάτω και να «θωρακίσετε» το σπίτι σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας είναι μία από τις πιο πολύπλοκες αλλά συνάμα και απαιτητικές κατασκευές, όσον αφορά στη σωστή θερμομόνωση δομικών στοιχείων. Στη χώρα μας, ακούει στο όνομα «εξωτερικοί τοίχοι μιας κτιριακής κατασκευής». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας πληροφορήσουμε πως αυτό συμβαίνει γιατί σε ένα εξωτερικό στοιχείο συνυπάρχουν τόσο τα στοιχεία του οπλισμένου σκυροδέματος όπως δοκός, υποστύλωμα, τοιχείο, σενάζ, πλινθοδομή και φυσικά τα ανοίγματα όπως πόρτες, παράθυρα αλλά και φεγγίτες. Εύλογο λοιπόν γεγονός αποτελεί πως οι διάφορες κατασκευαστικές λύσεις που εφαρμόζονται, οφείλουν να ανταποκρίνονται τόσο στις διαφορετικές ανάγκες θερμομόνωσης όσο και φυσικά στην αντιμετώπιση των ενδεχόμενων συνεπειών των φαινομένων της συμπύκνωσης υδρατμών όπως υγρασία, μούχλα κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως η μόνωση ενός εξωτερικού τοιχίου ενδέχεται να επιτευχθεί είτε με εξωτερική είτε με εσωτερική επένδυση της τοιχοποιίας είτε φυσικά με τοποθέτηση στον πυρήνα της των θερμομονωτικών υλικών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί πως ο συντελεστής θερμοπερατότητας είναι φυσικά ο ίδιος και για τις δύο περιπτώσεις. Βασικά η σημαντικότερη διαφορά επικεντρώνεται στο γεγονός ότι με εσωτερική μόνωση επιτυγχάνεται ο συντομότερος χρόνος θέρμανσης. Σε αντίθετη όμως περίπτωση η εξωτερική μόνωση απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο θέρμανσης αλλά παράλληλα επιτρέπει φυσικά και την συσσώρευση θερμότητας στα δομικά στοιχεία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο χρόνος ψύξης να είναι μεγαλύτερος στις περιπτώσεις που συγκριθεί με τον χρόνο ψύξης στην εσωτερική όμως μόνωση.

 

Η θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας των εξωτερικών στοιχείων πλήρωσης, σας ενημερώνουμε πως κατά κανόνα κατασκευάζονται από διπλή οπτοπλινθοδομή ανάμεσα στις δοκούς, τα υποστυλώματα και φυσικά τα τοιχεία. Όλα αυτά επιτυγχάνονται φυσικά με την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών στο διάκενο της διπλής πλινθοδομής και πάντα σε πάχος προβλεπόμενο από τη μελέτη.

Όσον αφορά στην κατασκευή τους σας πληροφορούμε πως τα μεταλλικά ανοξείδωτα στηρίγματα έχουν επιπλέον το σκοπό να στερεώσουν μεταξύ τους τα δύο κελύφη, έτσι ώστε να συνεργάζονται στατικά σε περίπτωση σεισμού. Σε άλλη όμως περίπτωση οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως μπορούν να κατασκευαστεί σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ύψος φυσικά τόσο του άνω όσο και του κάτω μέρους των ανοιγμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί πιο σταθερή σύνδεση των δύο κελυφών μεταξύ τους.

Η εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας είναι δεδομένο, αποτελεί την ακριβότερη κατασκευή και διακατέχεται από το τεχνικό πλεονέκτημα της εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας του τοίχου.

Από την άλλη όμως οι θερμομονωτικές πλάκες και σε αυτήν την περίπτωση «παρέχουν» την επιλογή να τοποθετηθούν είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα, ανάλογα φυσικά πάντα με το ύψος, το οποίο και επιλέγεται και σε πάχος, το οποίο και προκύπτει από τη μελέτη.

Θα πρέπει επίσης να σας πληροφορήσουμε πως η μηχανική στερέωση των πλακών επιτυγχάνεται με πλαστικά καρφωτά βύσματα, τα οποία και διαπερνούν το υφιστάμενο επίχρισμα και φυσικά φτάνουν στην τοιχοποιία. Παρ’ όλα αυτά όμως θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας πως πριν την τοποθέτηση των πλακών, θα πρέπει να έχει σίγουρα προηγηθεί απόξεση, καθαίρεση και φυσικά στην συνέχεια επανακατασκευή των ενδεχόμενων σαθρών τμημάτων του εξωτερικού επιχρίσματος, καθώς επίσης και επιδιόρθωση των πιθανών βλαβών στην υφιστάμενη τοιχοποιία. Στη συνέχεια και φυσικά μετά την τοποθέτηση των πλακών, εύλογα ακολουθεί η κατασκευή επιχρίσματος σε τρεις στρώσεις πεταχτό, λάσπωμα, τριφτό και με ενδιάμεσο χρόνο στεγνώματος μεταξύ των στρώσεων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως το επίχρισμα στερεώνεται με τη βοήθεια ενός μεταλλικού πλέγματος, το οποίο δρα και ως οπλισμός ενίσχυσης.

Επίσης, σας ενημερώνουμε πως τα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος κυρίως στην εξωτερική τους όψη αποτελούν αδιαμφισβήτητα τα σημαντικότερα σημεία μεγάλων ενεργειακών απωλειών όπως απώλεια θερμότητας σε κτίρια κ.ά. Τα συγκεκριμένα σημεία είναι γνωστά και ως θερμογέφυρες. Φυσικά αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τις θερμικές απώλειες επηρεάζουν ακόμη αρνητικά και τις συνθήκες της θερμικής άνεσης των ενοίκων αλλά παρ’ όλα αυτά δημιουργούν και κινδύνους συμπύκνωσης υδρατμών στις εσωτερικές φυσικά επιφάνειες των στοιχείων του οπλισμένου σκυροδέματος με τις γνωστές φυσικά συνέπειες.

Οφείλουμε παρ’ όλα αυτά να σας ενημερώσουμε πως η αποφυγή των θερμογεφύρων επιτυγχάνεται με τη θερμομόνωση των οριζόντιων στοιχείων του οπλισμένου σκυροδέματος. Η τοποθέτηση όμως των θερμομονωτικών πλακών γίνεται μέσα στον ξυλότυπο πριν την σκυροδέτηση και φυσικά την τοποθέτηση του σιδήρου οπλισμού. Το επίχρισμα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις καλό θα είναι και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ρηγματώσεις, από έντονα θερμικά φορτία, να οπλίζεται με ειδικό υαλόπλεγμα και φυσικά να ενισχύεται με τη χρήση οικοδομικής ρητίνης. Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται προκειμένου να μονώνονται στην εξωτερική τους πλευρά δοκοί, υποστηλώματα, τοιχεία και φυσικά σενάζ.

Το δώμα θα πρέπει να γνωρίζετε πως αποτελεί το πιο εκτεθειμένο δομικό στοιχείο του κτιρίου μια που καταπονείται από την ηλιακή ακτινοβολία, τον άνεμο, τη βροχή αλλά φυσικά και το χιόνι.

Ως δομικό φυσικά στοιχείο θα πρέπει εύλογα να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις που αναφέρονται στον περιορισμό των θερμικών απωλειών το χειμώνα, την ελαχιστοποίηση της υπερθέρμανσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, την αποφυγή επίσης των φαινομένων διύγρανσης και πάντα ανάλογα με τις προδιαγραφές χρήσης του κτιρίου, την επισκεψιμότητα ή ακόμη και τη βατότητά του. Οφείλουμε όμως σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε πως η επιλογή του κατάλληλου θερμικά υλικού εξασφαλίζει εκτός από την καλή συμπεριφορά του δώματος, τη βεβαιότητα της σωστής κατασκευής για το μηχανικό και φυσικά ανταγωνιστικά κοστολόγια για τον κατασκευαστή. Ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάμε την στεγανοποίηση.

Το αντικείμενο των στεγανωτικών μονώσεων είναι η εξουδετέρωση των ασυνεχειών, διάκενων και φυσικά πόρων με την απαραίτητη κάλυψη των εξωτερικών επιφανειών των δομικών κατασκευών με αδιαπέραστη από την υγρασία, συνεχή και φυσικά συνεκτική «μεμβράνη» ή ακόμη και αντιμετώπιση των παραγόντων, οι οποίοι και ωθούν την υγρασία, έτσι ώστε να κινηθεί προς το εσωτερικό της κατασκευής. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί πως η κάλυψη με αδιαπέραστη μεμβράνη εφαρμόζεται στις επίπεδες στέγες, στα τοιχώματα υπογείων κατασκευών, σε δάπεδα που εφάπτονται σε πολύ υγρά εδάφη κ.ά.

Τέλος, προσπαθώντας να σας δώσουμε μία σαφή και άκρως αντιληπτή ερμηνεία, σας πληροφορούμε πως το επίχρισμα είναι το πρώτο υλικό, το οποίο και καλύπτει τον τοίχο, πριν μπει το χρώμα, ο λεγόμενος σοβάς που γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Ως βασικό και φυσικά πρωταρχικό του ρόλο έχει την προστασία τους τοίχους από διάφορες καιρικές συνθήκες που το απειλούν όπως υγρασία, βροχή, αέρας, κρύο, ξηρασία αλλά προκειμένου να τους κάνει και ανθεκτικούς σε κάθε εξωγενή παράγοντα, ο οποίος και θα μπορούσε να προκαλέσει και κάποιες φορές ζημιές. Παρ’ όλα αυτά ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί και στο εσωτερικό κλίμα, το οποίο και επικρατεί μέσα στο σπίτι. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως άλλο υλικό επιχρίσματος θα χρησιμοποιηθεί για την εξωτερική και άλλο για την εσωτερική πλευρά του τοίχου.

Φυσικά και πέρα από την σύνθεση αλλά και το υλικό, σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα παίζει ο αριθμός των στρώσεων, με τις οποίες και θα εφαρμοστεί το επίχρισμα. Οφείλουμε όμως να αναφέρουμε πως ο ανώτερος αριθμός των στρώσεων είναι τρεις και ενδείκνυνται για περιοχές που αντιμετωπίζουν δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες και φυσικά τοίχους με ανώμαλη επιφάνεια.

Από την άλλη, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν παίζουν και αυτά τον ιδιαίτερο ρόλο τους. Πιο συγκεκριμένα για τους εξωτερικούς τοίχους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υλικά όπως τα ορυκτά επιχρίσματα, το τσιμέντο αλλά και τα θερμομονωτικά επιχρίσματα.

Δεν θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε και την ύπαρξη των διακοσμητικών επιχρισμάτων, τα οποία αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία και επικεντρώνονται κυρίως σε τριφτά ή λεία, πεταχτά, ραντιστά, τα αρτιφισιέλ, τα ρελιέφ και άλλα πολλά.