Το πρώτο σημείο, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος στην κατασκευή ή στην ανακαίνιση μιας κατοικίας, είναι η εξασφάλιση της ποιότητας. Η ποιότητα προσφέρει αντοχή στον χρόνο και μεγάλη διάρκεια ζωής, ασφάλεια απέναντι σε κάθε είδους φυσικό φαινόμενο, οικονομία στη συντήρηση της κατοικία και τέλος λειτουργικότητα και αισθητική. Η εξασφάλιση της ποιότητας προϋποθέτει σωστές και λεπτομερείς μελέτες, έμπειρους και ικανούς συνεργάτες, δηλαδή μηχανικούς, εργολάβους και τεχνίτες καθώς και κατάλληλα και αξιόπιστα υλικά. Μην ξεχνάτε ότι η καλή ποιότητα της κατοικίας εξαρτάται κυρίως από τις αφανείς εργασίες, όπως είναι τα θεμέλια, ο σκελετός της οικοδομής, οι τοίχοι, οι σωληνώσεις και τα δίκτυα, και δεν σημαίνει απαραίτητα πολυτελή κατασκευή και ακριβά πλακάκια.

Όσον αφορά το κόστος μιας κατασκευής ενός διαμερίσματος – κατοικίας,  που απασχολεί και τους περισσότερους ανθρώπους, χρήζει προσοχή σε κάποια σημεία. Αρχικά, θα πρέπει να βρείτε έναν καλό πολιτικό μηχανικό που θα επιβλέπει όλες τις εργασίες κατασκευής και μάλιστα να  πληρωθεί καλά, γιατί αυτό θα είναι ο βασικός παράγοντας επιτυχίας αφού πρακτικά είναι αδύνατον να ελέγξετε μόνοι σας τις εργασίες που θα γίνουν.  Τα χρήματα αυτά θα «πιάσουν τόπο» καθώς ο επιβλέπων θα κλείσει καλούς και φθηνούς τεχνίτες, γνωρίζει τους κώδικες επικοινωνίας μαζί τους, ξέρει τι συμφωνίες πρέπει να κάνει και θα εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα και τιμές για τα υλικά. Όλα αυτά ισχύουν στην περίπτωση που ο επιβλέπων είναι έμπιστο πρόσωπο.

Αν δεν αναθέσετε την επίβλεψη σε μηχανικό ή κατασκευαστή και προχωρήσετε μόνοι σας στην ανακαίνιση, πρέπει πάντα να θυμάστε τον βασικό νόμο της αγοράς: η φθηνότερη δουλειά σπάνια είναι η καλύτερη. Όσοι προσπαθούν να κάνουν οικονομία με τον τρόπο αυτό, συχνά πληρώνουν πολλαπλάσια. Οι κακοτεχνίες κοστίζουν, γι’ αυτό οι επιλογές των τεχνιτών και των υλικών που θα γίνουν πρέπει να προσεχθούν.

Σχετικά με το συνολικό κόστος μιας κατασκευής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα χρήματα που θα διαθέσετε για τον σκελετό, την τοιχοποιία και το σοβάτισμα δεν διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό καθώς στην αγορά οι τιμές κυμαίνονται σχετικά σε κοντινά επίπεδα. Κάποιοι γνώστες  της αγοράς ισχυρίζονται ότι ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα θα στοιχίσει περίπου 25-30% του συνολικού κόστους της κατασκευής. Σημειώστε όμως, ότι οι γλυπτικές από μπετό είναι ακριβές καθώς απαιτούν χρόνο και δεξιοτεχνία από τους τεχνίτες.  Στο θέμα όμως, των ειδών υγιεινής, πλακιδίων, παραθύρων, πατωμάτων, μπαταριών, δεν υπάρχει συγκεκριμένη κοστολόγηση. Η ποιότητα των υλικών, η επωνυμία των προϊόντων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό και επηρεάζει τις τιμές, με αποτέλεσμα να βρείτε στα καταστήματα από πολύ φθηνά ως πανάκριβα πλακάκια, ανάλογα τις απαιτήσεις και το πορτοφόλι σας.