Πολλοί την θεωρούν είδος πολυτελείας, άλλοι είδος διασκέδασης, άλλοι ομορφιάς. Όπως και να το δείτε η πισίνα είναι το όνειρο των περισσοτέρων από εμάς. Οι πισίνες είναι μια υπέροχη προσθήκη σε κάθε σπίτι και στόχος  μας είναι να προσεγγίσουμε αυτή την υπεροχή και να σας δώσουμε λύσεις για την πραγματοποίησή της, όχι μόνο στην περίπτωση μιας νέας κατασκευής αλλά και για προσθήκη στην υπάρχουσα κατοικία.

Η μελέτη

Σε περίπτωση μιας νέας κατασκευής μπορούμε να υπολογίσουμε τη θέση της πισίνας από την αρχή, οπότε θα έχουμε και την καλύτερη επιλογή. Όταν όμως προϋπάρχει το κτίριο, οι επιλογές αρχίζουν και ελαττώνονται. Βέβαια βασικό στοιχείο είναι η θέση με τα περισσότερα πλεονεκτήματα ως προς τον περιβάλλοντα χώρο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί ένα τοπογραφικό στο οποίο θα αποτυπωθούν όλες οι πλευρές του οικοπέδου αλλά και του σπιτιού μέσα σ’ αυτό. Αυτό θα μας βοηθήσει όχι μόνο να επιλέξουμε την κατάλληλη θέση αλλά και να αποφασίσουμε τόσο για το σχήμα και για τις διαστάσεις όσο και για το ύψος της πισίνας ως προς το έδαφος.

Η θέση

Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί είναι η θέση της πισίνας ως προς τον ήλιο και τον αέρα. Στην πρώτη περίπτωση η θέση της θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δέχεται την μεγαλύτερη δυνατή ηλιοφάνεια. Έτσι η πισίνα μας θα χρησιμοποιείται πιο ευχάριστα και η θερμοκρασία του νερού θα αυξάνεται. Όσο για την θέση της προς τους ανέμους, η πισίνα πρέπει να δέχεται κατά το δυνατό λιγότερο ανέμους. Οι άνεμοι αποσπούν θερμότητα από την επιφάνειά της, ενώ η συνεχής ροή τους προκαλεί πτώση της θερμοκρασίας του νερού. Επίσης η κολύμβηση θα είναι δυσάρεστη, ενώ κατά την έξοδο των χρηστών από την πισίνα θα δημιουργείτε η αίσθηση του κρύου.

Το σχήμα

Το σχήμα που θα δώσουμε στην πισίνα, είναι προϊόν αρχιτεκτονικής μελέτης. Με την αρχιτεκτονική μελέτη θα αποφασίσουμε εκτός των άλλων και για την μορφή των τοιχωμάτων, την κλίση του πυθμένα της πισίνας, την θέση των βατήρων και για την θέση του μηχανοστασίου και της δεξαμενής αποκατάστασης. Τέλος οι σημαντικότεροι παράγοντες για την επιλογή του σχήματος και των διαστάσεων της πισίνας είναι η λειτουργικότητα και η αισθητική εναρμόνιση της πισίνας με το χώρο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι επιλογές μας ως προς το σχήμα είναι μέσα από πολλά γεωμετρικά σχήματα και όχι μόνο όπως το παραλληλόγραμμο, το τετράγωνο, το πολύγωνο κ.α. ή μπορεί να προκύψει από κάποιες συνθέσεις των γεωμετρικών σχημάτων. Από τα σχήματα αυτά άλλα είναι περισσότερο λειτουργικά όπως το ορθογώνιο, το παραλληλόγραμμο και άλλα λιγότερο όπως το τρίγωνο ή το κυκλικό.

Οι τύποι της πισίνας

Τις πισίνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε ανοιχτές, σκεπαστές ή κλειστού τύπου και μέτριου τύπου. Η κατηγοριοποίηση αυτή έχει άμεση σχέση με την επιλογή της κάλυψης και όχι μόνο με το χώρο όπου κατασκευάζεται. Όλοι οι πιο πάνω τύποι μπορούν να γίνουν σε ανοιχτό χώρο, ενώ για μέσα στο σπίτι μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για πισίνες κλειστού τύπου η εσωτερική πισίνα. Βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι που συζητάνε πισίνα στην ταράτσα, αν και ο προβληματισμός αν θα «σηκώσει» το βάρος το στοιχείο υπάρχει. Κάποιοι τέτοιοι προβληματισμοί δε πρέπει να υπάρχουν γιατί στις ταράτσες των κτιρίων τοποθετούνται μικρές πισίνες που τις πιο πολλές φορές δεν ξεπερνούν σε διαστάσεις 5 x 3 με μέσο βάθος το 1,5 m. Αν λοιπόν συγκριθεί το βάρος της πισίνας με αυτό του σκυροδέρματος θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Προκατασκευασμένες πισίνες

Αν και έχει επικρατήσει ο όρος «προκατασκευασμένες πισίνες» στην ουσία αναφερόμαστε σε προκατασκευασμένες δεξαμενές που κατασκευάζονται σε εργοστάσια μαζικής παραγωγής, μονοκόμματες ή σε πολλά τμήματα. Και γι’ αυτό το είδος πισίνας πρέπει να γίνουν όλες σχεδόν οι μελέτες για την έκδοση άδειας, τα δε πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν έναντι αυτών από σκυρόδερμα είναι τα εξής:

  • Έχουν άριστη στεφάνωση, ειδικά αν είναι μονοκόμματα αλλά και όταν αποτελούνται από περισσότερα τμήματα εφόσον συναρμολογηθούν σωστά.
  • Δεν χρειάζονται επένδυση ή βάψιμο μια που η επιφάνειά τους είναι λεία.
  • Έχουν μικρότερο βάρος από δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέρματος και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να μεταφερθούν σε νέα θέση εφ’ όσον γίνει πάλι εκσκαφή και αποσυναρμολόγηση και
  • Έχουν θεωρητικά μικρότερο κόστος επειδή είναι προϊόν μαζικής παραγωγής.

Σαν μειονεκτήματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι:

  • Έχουν περιορισμένες διαστάσεις και προκαθορισμένο σχήμα και ότι
  • Δεν μπορούν να συγκριθούν με την σταθερότητα της μόνιμης πισίνας αν και παλαιότερα υπήρχαν σημαντικά προβλήματα τα οποία σήμερα έχουν ξεπεραστεί.