Ο σχεδιασμός όπως και η κατασκευή ενός τζακιού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και γίνεται από ειδικούς τεχνίτες και σε δύο φάσεις. Η μία αφορά την κατασκευή, το μέγεθος, η θέση, τα υλικά της εστίας και η διατομή, το ύψος της καπνοδόχου. Και η άλλη την διακόσμηση και την τελική μορφή.

Πριν αναφερθούμε στα δομικά στοιχεία ενός τζακιού θα πρέπει να αναφερθούμε στις οικοδομικές απαιτήσεις, δηλαδή ότι οφείλουν να κατασκευάζονται από πυρίμαχα υλικά. Τα πιο χρηστικά υλικά γι’ αυτό το σκοπό είναι το σκυρόδεμα, το κοινό τούβλο, η φυσική πέτρα κ.α. Οι διαστάσεις της εστίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία και την αποδοτικότητά της. Οι διαστάσεις του βρίσκονται σε συνάρτηση με το εμβαδόν αλλά και τον όγκο του θερμαινόμενου χώρου. Η εστία του τζακιού δε συνήθως τοποθετείται 25 εκ. επάνω από το έδαφος, ώστε να φαίνεται καλύτερα η φλόγα.

Στην αγορά υπάρχουν τρία είδη εστιών, οι χτιστές με απόδοση 10-15%, οι προκατασκευασμένες, οι μαντεμένιες – ανοιχτές με απόδοση 15-25% και οι μαντεμένιες θερμοδυναμικές όπου η απόδοση της φθάνει μέχρι και 85%. Το τζάκι εκτός από στοιχείο θέρμανσης είναι και ένα κεντρικό καθοριστικό διακοσμητικό στοιχείο. Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή της θέσης και της μορφής του. Στις περισσότερες κατοικίες, το συναντάμε στο καθιστικό και λιγότερο συχνά στην κρεβατοκάμαρα.

Tips:

  • Το τζάκι μπορεί να εκσυγχρονίζεται και να προσαρμόζεται σε πιο σύγχρονες αισθητικές και σχεδιαστικές αντιλήψεις, αρκεί να μην αποτελεί μια “παραφωνία” στη συνολική εικόνα του χώρου.
  • Η απόδοση ενός τζακιού αυξάνεται όταν υπάρχει θερμομόνωση στα τοιχώματα και όταν η εστία διαμορφώνεται με υλικά μεγάλης θερμοχωρητικότητας.