Υδραυλικές εγκαταστάσεις ! Δύο λέξεις που ανησυχούν όσους πρόκειται να χτίσουν ή έχουν ήδη ένα σπίτι. Είναι γεγονός πως τα υδραυλικά προβλήματα ίσως είναι και τα σοβαρότερα και φυσικά δεν «κοιτούν ποτέ χρόνια». Είτε πρόκειται λοιπόν για κάποιο νεόκτιστο είτε για κάποιο οικοδόμημα χρόνων, η εμφάνιση ενός υδραυλικού προβλήματος είναι πιθανή. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται σωστές, προσεγμένες και πάνω από όλα μελετημένες κινήσεις για τα υδραυλικά τόσο από τη δική σας πλευρά όσο και από την πλευρά των ειδικών.

Ξεκινώντας λοιπόν από τις βασικές έννοιες, σας αναφέρουμε πως οι εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι υπεύθυνες έτσι ώστε να φτάνει κάθε φορά το καθαρό πόσιμο νερό των διυλιστηρίων σε κάθε κτίριο.

 

Σωληνώσεις ύδρευσης

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως στις σωληνώσεις ύδρευσης υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη σωλήνων, τα οποία και μπορούν να επιλεχθούν για κάθε κτίριο. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν:

  • Οι χαλκοσωλήνες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται περισσότερο λόγω της ευκολίας κατά την τοποθέτησή τους αλλά και της μεγάλης διάρκειας ζωής τους. Εάν όμως θέλετε να έχετε την καλύτερη ποιότητα όλων, προτιμήστε αυτούς που προσφέρονται καλυμμένοι με πλαστικό. Θα πρέπει επίσης να δοθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια των κολλήσεων, οι οποίες και θα πρέπει να γίνονται με εξαιρετικά καλής ποιότητας συγκολλητικό κράμα. Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί πως η τιμή τους παρουσιάζει ποικίλες διακυμάνσεις.
  • Οι χαλύβδινοι-γαλβανισμένοι σωλήνες, συνήθως παρουσιάζουν κάποια προβλήματα στις ενώσεις τους επειδή καταστρέφεται το γαλβάνισμά (ψευδάργυρος) τους. Μεγάλη προσοχή επίσης θα πρέπει να δοθεί και σε αυτή την περίπτωση, λόγω του ότι οι εν λόγω σωλήνες δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με χαλκοσωλήνες. Κατά την αγορά τους θα πρέπει να απαιτείται η πιστοποίηση εφαρμογής των προδιαγραφών και φυσικά τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
  • Οι πλαστικοί σωλήνες, οι οποίοι και έχουν όλο και μεγαλύτερη αλλά και καλύτερη εφαρμογή. Και σε αυτήν όμως την περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή του υλικού, το οποίο και θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυο πόσιμου νερού.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στις αποχετεύσεις τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται μολυβδοσωλήνες, πλαστικοί σωλήνες (οι οποίοι τείνουν όλο και περισσότερο να αντικαταστήσουν τους ακριβούς μολυβδοσωλήνες και χρησιμοποιούνται σε μεγάλες διατομές στην κατακόρυφη αλλά και οριζόντια κεντρική αποχέτευση), σωλήνες αμιαντοτσιμέντου (η χρήση των οποίων παρατηρείται στην κατακόρυφη απορροή αλλά χρησιμοποιούνται και ως οριζόντιοι κεντρικοί σωλήνες) και τέλος χαλύβδινοι σωλήνες (οι οποίοι και προβλέπονται σε μεγάλες εγκαταστάσεις). Ένα ακόμη αλλά εξίσου σοβαρό σημείο αφορά στις σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης, οι οποίες και θα πρέπει να εντοιχίζονται ή να τοποθετούνται στα κτίρια εντός των δαπέδων. Ακολουθώντας αυτή τη δίοδο οι σωληνώσεις αυτές θα πρέπει να είναι εξαιρετικά καλής ποιότητας και φυσικά η εγκατάστασή τους να έχει γίνει προσεκτικά και πάντα σύμφωνα με τους κανόνες. Αυτό θα πρέπει να συμβεί, γιατί η οποιαδήποτε βλάβη, εκτός του ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει ιδιαίτερη δυσκολία κατά τη διάρκεια επισκευής της, θεωρείται ικανή να προκαλέσει μεγάλες ζημιές για παράδειγμα σε τοίχους, πατώματα, οροφές κ.α.

Επίσης, για να περάσουν οι οποιεσδήποτε σωληνώσεις από τον φέροντα οργανισμό, θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη πρόβλεψη στη μελέτη. Ένα άλλο εξίσου σημαντικό κομμάτι με τα προηγούμενα ανήκει στην αποφυγή της μεταφοράς ήχου ή της απώλειας θερμότητας αλλά και τυχόν βλάβες από παγετό που ενδεχομένως να παρουσιαστεί στις σωληνώσεις. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η επικάλυψή τους από θερμο-ηχομονωτικό υλικό.

 

Υδραυλικές συνδέσεις

Στις υδραυλικές συνδέσεις των κτιρίων με το δίκτυο, η σωστή αλλά και γενικότερα η ιδανική εγκατάσταση περιλαμβάνει την κεντρική δικλείδα λήψης, το διακόπτη, πριν από το υδρόμετρο, τον μετρητή, τη δικλείδα μετά τον μετρητή, τον κρουνό δοκιμής ή εκκένωσης, τη βαλβίδα αντεπιστροφής, τη δικλείδα εξαέρωσης και φυσικά τα στηρίγματα.

Θα πρέπει από την άλλη να γνωρίζετε πως η αποχετευτική ικανότητα του δώματος εξαρτάται από την κατάλληλη διαμόρφωση των κλίσεων του δαπέδου, την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού υδρορροών, τη σωστή συναρμογή των υδρορροών στις στεγανοποιητικές στρώσεις, την επιλογή του κατάλληλου στομίου, την ύπαρξη εναλλακτικών στομίων για την περίπτωση απόφραξης κάποιου από αυτά. Σε γενικές γραμμές σας ενημερώνουμε πως θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες αλλά και να ακολουθούνται πιστά κάποιες οδηγίες ως προς την εγκατάσταση των σωληνώσεων.

Ως πρωταρχικό λοιπόν σημείο είναι η ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε διασταύρωσης σωληνώσεων νερού με σωλήνες αποχέτευσης. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε πως στις περιπτώσεις αλλαγών διεύθυνσης των σωληνώσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απαραιτήτως ειδικά τεμάχια. Επιπλέον, σε ορισμένες θέσεις θα πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες ανοχές για την άνετη διαστολή αλλά και συστολή των δικτύων, κυρίως σε ότι αφορά στο ζεστό νερό. Σε διάφορα επίσης σημεία που υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης αέρα στο δίκτυο, θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετούνται εξαεριστικά.

Από την άλλη, οι διακλαδώσεις των σωλήνων από το οριζόντιο δίκτυο παροχής θα πρέπει να γίνονται από το άνω μέρος του με γωνία 90ο, έτσι ώστε να περιορίζονται και οι αντιστάσεις.

Στην περίπτωση που το δίκτυο σωληνώσεων βρίσκεται σε ελεύθερο χώρο, όπως για παράδειγμα σε φωταγωγούς, θα πρέπει να προστατεύεται από τον παγετό με μόνωση.

Επίσης, σας ενημερώνουμε πως δεν πρέπει να επιτρέπεται η διέλευση άλλων σωλήνων εκτός από αυτούς που παροχετεύουν νερό μέσα από τα φρεάτια των μετρητών.

Από την άλλη οι σωληνώσεις του κρύου θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν χαμηλότερα από αυτές του ζεστού και φυσικά σε απόσταση ίση με το τριπλάσιο της διαμέτρου του σωλήνα.

Δεδομένο φυσικά θεωρείται το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση σωλήνων που προέρχονται από αποξήλωση ή δεν πληρούν του κανόνες υγιεινής και τυποποίησης.

 

Ζεστό νερό

Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε πως η παροχή του νερού από το δίκτυο μετριέται από τον μετρητή του νερού, το λεγόμενο ρολόι, για την  εγκατάσταση του οποίου είναι υπεύθυνη η Εταιρία Υδάτων της αντίστοιχης περιοχής, όπου και βρίσκεται το εκάστοτε κτίριο. Επίσης, σας πληροφορούμε πως με τον μετρητή υπάρχει και ένας γενικός διακόπτης, ο οποίος και είναι υπεύθυνος στο να επιτρέπει την απομόνωση του εσωτερικού δικτύου νερού από την κεντρική παροχή.

Η παροχή ζεστού νερού κρίνεται απαραίτητη σε κάθε σύγχρονο κτίριο. Σας πληροφορούμε όμως πως υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί το νερό να ζεσταθεί. Ξεκινώντας, αναφέρουμε τον πλέον κλασικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον ηλιακό θερμοσίφωνα και το boiler, σε συνδυασμό φυσικά με τον κεντρικό καυστήρα ή με την κεντρική αντλία θερμότητας. Το τι θα επιλεχθεί κάθε φορά για κάθε κτίριο οφείλετε να γνωρίζετε πως αποτελεί αντικείμενο ειδικής τεχνοοικονομικής μελέτης. Οι λήψεις ζεστού νερού όμως θα πρέπει να επισημαίνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να διαχωρίζονται από αυτές του κρύου.

Επίσης, μην ξεχνάτε πως στην επιλογή των σωλήνων ζεστού νερού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαβρωτικές συνθήκες που παρουσιάζονται. Στην περίπτωση που πρόκειται να βαφτούν, η βαφή θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. (Θα θεωρούνταν παράλειψή μας εάν δεν αναφέραμε πως οι προκατασκευαστήρες ζεστού νερού συνδέονται κατά τους τρόπους που αναφέρονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86).

Η στήριξη φυσικά των σωλήνων ζεστού νερού θα πρέπει να εξασφαλίζει την άνετη συστολή και λογικά διαστολή αυτών. Είναι δεδομένο από την άλλη πως όλες οι σωληνώσεις διανομής του ζεστού νερού θα πρέπει να μονώνονται εξωτερικά. Η οριζόντια όμως διακλάδωση της σωλήνωσης της σύνδεσης θα πρέπει να οδεύει σε ύψος τουλάχιστο 1,10m ψηλότερα από το πάτωμα και παράλληλα 0,30m ψηλότερα από την πιθανή στάθμη του νερού που αποχετεύεται από τον υποδοχέα.

Φυσικά σε συσκευές όπως πλυντήρια ρούχων ή ακόμη και πιάτων, στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να γίνει αναρρόφηση με σιφονισμό ακάθαρτου νερού, η σύνδεση προς την εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΛΟΤ 946. Είναι λογικό πως η ίδια προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στη σύνδεση των WC με το νερό.

Φίλτρα νερού

Τα φίλτρα νερού έχει παρατηρηθεί πως τοποθετούνται αμέσως μετά τον γενικό διακόπτη, έτσι ώστε να εμποδίζουν μηχανικά σωματίδια, που ενδεχομένως βρίσκονται στο δίκτυο ύδρευσης, να περάσουν στο δίκτυο του κτιρίου. Εύλογα λοιπόν μπορεί να αναλογιστεί κάποιος πως ανάλογα με τον βαθμό καθαρισμού του φίλτρου σαφώς βελτιώνεται και η ποιότητα του νερού, τόσο του πόσιμου όσο και αυτού για οικιακή χρήση.

Σας πληροφορούμε όμως πως ιδιαίτερη και αυξημένη θα λέγαμε προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε κάποια «ευαίσθητα» σημεία όσον αφορά στα φίλτρα νερού. Ένα από τα πρωτεύοντα αυτά σημεία είναι η πρόβλεψη διακοπτών στο εσωτερικό δίκτυο, εκτός φυσικά του γενικού διακόπτη. Οι συγκεκριμένοι διακόπτες θα είναι υπεύθυνοι στο να επιτρέπουν τη διακοπή σε κάθε σημείο όπως π.χ. στον νεροχύτη, τον νιπτήρα, την τουαλέτα κ.α. Αυτή λοιπόν η διαδικασία κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου πως σε περίπτωση βλάβης ενός σημείου, να μην είναι αναγκαία η γενική διακοπή ύδρευσης της εκάστοτε κατοικίας.

 

 

 

 

Δίκτυο αποχέτευσης- Υδρορροές  

 

Με την εγκατάσταση αποχέτευσης, γίνεται συγκεκριμένα απαγωγή όλων των απόβλητων του κτιρίου στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα ή στο βόθρο. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί εξίσου ιδιαίτερη βάση και στο δίκτυο αποχέτευσης και για το οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί επαρκείς διατομές με σωστά τοποθετημένα σιφώνια και σημεία επισκευής ή ακόμη και καθαρισμού. Οφείλετε να έχετε πάντα υπόψη σας πως η σύνδεση με το εξωτερικό αποχετευτικό δίκτυο θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικό. Στις περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει ένα εξωτερικό αποχετευτικό δίκτυο, είναι φυσικό και επόμενο πως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα βόθρου, κατόπιν πάντα μελέτης μηχανικού. Η αντίστοιχη  νομοθεσία προβλέπει την κατασκευή μόνο στεγανού βόθρου και απαγορεύει τον απορροφητικό.

Εξίσου μεγάλη προσοχή απαιτείται να δοθεί και ως προς την αποφυγή των νερών της βροχής, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταλήγουν στο δίκτυο αποχετεύσεων.

Στις περιπτώσεις όμως που η κατοικία διαθέτει βεράντα ή κήπο ή ακόμη και τα δύο, σας πληροφορούμε πως κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη υδροδότησής τους τόσο για τον καθαρισμό όσο και για το πότισμα των φυτών. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να φροντίσουμε, έτσι ώστε οι διακόπτες και οι διακλαδώσεις των σωληνώσεων να είναι επισκέψιμοι, προκειμένου να γίνει αμέσως αντιληπτή η ενδεχόμενη ζημιά και φυσικά να διορθωθεί.