Η BFC Τεχνικό Γραφείο έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη παροχή τεχνικών υπηρεσιών, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον προγραμματισμό, τη συνέπεια ως προς το χρονοδιάγραμμα εργασιών, τη χρήση υλικών εγγυημένης ποιότητας καθώς και τη σωστή εφαρμογή τους. Σε κάθε έργο, μελετάει και επιδιώκει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, προωθει την εργονομία των χώρων συνδυάζοντας και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.
Αντικείμενο του τεχνικού γραφείου αποτελεί η ανακαίνιση σπιτιού, επαγγελματικού χώρου και η παράδοση του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας εντός του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

Όλες οι εργασίες εκτελούνται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την επίβλεψη πολιτικού μηχανικού.

Υπηρεσίες

 • Νέες οικοδομές – αποπερατώσεις οικοδομών
  Κατασκευή οικοδομικών έργων εξαρχής (εκσκαφές, μπετά) και αποπερατώσεις ημιτελών οικοδομών.
 • Ανακατασκευές – ανακαινίσεις κατοικιών και διαμερισμάτων
  Ολική ανακαίνιση σπιτιούή περιορισμένης κλίμακας σε κατοικίες και διαμερίσματα ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη και τη χρήση του ακινήτου.
 • Ανακατασκευές – ανακαινίσεις καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων
  Ολική ανακαίνιση ή περιορισμένης κλίμακας σε καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη, των νέων ενοικιαστών και τη χρήση του ακινήτου.
 • Αρχιτεκτονικές προτάσεις και μελέτες
  Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης οικοδομικού έργου οποιασδήποτε κλίμακας, προτάσεις και ιδέες διαρρύθμισης και χρωματισμών σε οικίες, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.
 • Έκδοση αδειών, από μικρής κλίμακας μέχρι και οικοδομικής. Αναλαμβάνουμε πέραν της διεκπεραίωσης των διαδικασιών για την έκδοση της άδειας και την επίβλεψη.

Νεόφρονος 3, 161 21, Αθήνα
Τηλ. : 210 – 725.77.11,  Fax : 210 – 725.79.49
Email: info@bfc-constructions.gr
Τεχνικό Γραφείο bfc
www.bfc-constructions.gr