Οικοδομή: «αρχή ήμισυ παντός»

Οικοδομή: «αρχή ήμισυ παντός»

Το πρώτο σημείο, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος στην κατασκευή ή στην ανακαίνιση μιας κατοικίας, είναι η εξασφάλιση της ποιότητας. Η ποιότητα προσφέρει αντοχή στον χρόνο και μεγάλη διάρκεια ζωής, ασφάλεια απέναντι σε κάθε...
Το σκυρόδεμα θέλει προσοχή

Το σκυρόδεμα θέλει προσοχή

Η ασφάλεια μιας κατοικίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και από το σκυρόδεμα, η ποιότητα του οποίου καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα ενός κτιρίου αλλά και τη διάρκειά του. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται έντονα προβλήματα μη...