Το feng shui είναι μια ανακάλυψη του μυθικού βασιλιά της Κίνας Φου Σι. Πάνω στις αρχές του στηρίχτηκαν ολόκληρες πόλεις και παλάτια στην Κίνα… Σήμερα αποτελεί μια μόδα στον τομέα της διακόσμησης των εσωτερικών μας χώρων. Το feng shui ασχολείται με τις συνειδητές αλλά και υποσυνείδητες συνδέσεις που μπορεί να έχουμε με ένα χώρο και με τα αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σ’ αυτόν και φυσικά τη θέση στην οποία είναι τοποθετημένα.