Η εταιρεία Κ. ΨΑΘΑΣ & Σία Ο.Ε. δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων ψύξης θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης και ύδρευσης. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τετρακοσίων εξήντα –460- τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού Αριστοτέλους 164 Αθήνα Αττικής. Η επιχείρηση Κ. ΨΑΘΑΣ & Σία Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1985.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της επιχείρησης είναι:
• Σχεδιασμός και εκτέλεση έργων ύδρευσης σε βιομηχανικούς χώρους και κατοικίες.
• Σχεδιασμός και εκτέλεση έργων αποχέτευσης σε βιομηχανικούς χώρους και κατοικίες.
• Σχεδιασμός και εκτέλεση έργων ψύξης – θέρμανσης, κλιματισμού σε βιομηχανικούς χώρους, κτίρια γραφείων και κατοικίες.
• Η εμπορία και την διανομή υδραυλικών εξαρτημάτων, υλικών και συσκευών.
• Η Διασφάλιση Ποιότητος είναι θεμελιώδης για κάθε εργασία, που εκτελεί το προσωπικό της εταιρείας καθημερινά.
• Η ομοιομορφία των μεθόδων εργασίας επιτυγχάνεται με εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών, που επηρεάζει την ποιότητα των προϊόντων.
• Η πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διοχέτευση προϊόντων προς κατασκευή έργων, ενός σταθερά υψηλού επιπέδου ποιότητος.
Στόχοι μας είναι:
Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, όχι απλά να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας, αλλά να καλύπτει πλήρως τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη από την πρώτη φορά που θα έρθει σε επαφή με την Κ. ΨΑΘΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., αλλά και κάθε φορά, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η επίτευξη του συνόλου των ετήσιων αντικειμενικών και μετρήσιμων στόχων ποιότητος που καθορίζει η Κ. ΨΑΘΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Η συνεχή βελτίωση της θέσης της εταιρείας στην αγορά, αλλά και του συνόλου των αποτελεσμάτων αυτής. Για την επίτευξη των παραπάνω, η Κ. ΨΑΘΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει ορίσει και εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητος, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες πλευρές των λειτουργιών της επιχείρησης, που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.
Τα τμήματα της εταιρείας – διαχείρισης, μελετών, κατασκευής και επιθεώρησης – συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της που επιτυγχάνεται με :
• Την απασχόληση προσωπικού άρτια εκπαιδευμένου.
• Με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (ηθικών και υλικών μέσων).
• Με συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, σε τεχνικά αλλά και θέματα διαχείρισης ποιότητος.
‘Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ποιότητα κατασκευής. Η εταιρεία έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από τριακόσιες ιδιόκτητες κατοικίες, δημόσιους οργανισμούς, βιομηχανικές και ξενοδοχειακές μονάδες, μέχρι σήμερα. Η άκρως επαγγελματική αντιμετώπιση των πελατών της και η δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης μαζί τους έχουν δημιουργήσει τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται σήμερα η ανοδική της πορεία και η ενίσχυση της θέσεως της ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου.

Αριστοτέλους 164, 11251, Αθήνα Κέντρο (απέναντι από το Υποθηκοφυλακείο)
Τηλ.: 210 8611157 (Τηλ.Κέντρο) – 210 8678604
ΦΑΞ: 2108643092
www.kpsathas.gr