Η Technical Treasure, είναι μια εταιρεία με πολυετή και ουσιαστική πείρα στον χώρο των ανακαινίσεων. Το προσωπικό της στελεχώνεται από ανθρώπους εξειδικευμένους στο αντικείμενο εργασίας τους, με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των επιθυμιών και των αναγκών όλων των πελατών της. Διαθέτει ειδικούς χώρους κατασκευής και παραγωγής των περισσοτέρων απ’ τα υλικά που απαιτούνται, εξασφαλίζοντας έτσι την πείρα και την ουσιαστική γνώση που χρειάζεται για κάθε βήμα μιας ανακαίνισης.

Η Technical Treasure αναλαμβάνει :

  • Πλήρης ή μερική ανακαίνιση κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων και επαγγελματικών χώρων.
  • Διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
  • Ειδικές κατασκευές επίπλων.
  • Μεμονωμένες εργασίες (επισκευές , τοποθετήσεις, συναρμολογήσεις)