Το χρώμα μπορεί να μεταβάλλει την εμφάνιση και την ατμόσφαιρα, ακόμα και να “αλλάξει” τις διαστάσεις ενός χώρου, να επηρεάσει τη διάθεσή μας, να τονίσει και να “δέσει” μεταξύ τους τα διάφορα διακοσμητικά στοιχεία, να φωτίσει τους χώρους και να τους δώσει τη δική τους ξεχωριστή προσωπικότητα. Βέβαια, ο ρόλος των χρωμάτων στους τοίχους και γενικά σε ένα σπίτι δεν είναι μόνο διακοσμητικός αλλά και πρακτικός, εφόσον προστατεύει την επιφάνεια από τη φθορά που δημιουργείται από παράγοντες όπως ήλιος, υγρασία, μούχλα, μηχανικές καταπονήσεις κ.α.. Γι΄ αυτό δεν πρέπει να πάρετε αψήφιστα την επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιήσετε στο σπίτι σας. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι τα πλαστικά, οι ριπολίνες, τα υδροχρώματα και τα βερνίκια.

 

Η ποσότητα που θα χρειαστείτε για έναν χώρο εξαρτάται από το αν θέλετε να κάνετε και δεύτερο χέρι, αν η βάση που θέλετε να καλύψετε είχε σκούρο χρώμα, οπότε μπορεί να χρειαστεί και τρίτο χέρι. Όσον αφορά όμως στην κατηγορία των χρωμάτων και πού χρησιμοποιούνται σημειώστε ότι τα υδροχρώματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε ταβάνια, σε χώρους με υγρασία όπως η κουζίνα και το μπάνιο. Τα πλαστικά είναι τα χρώματα που χρησιμοποιούνται περισσότερο από κάθε άλλο τύπο χρωμάτων στην οικοδομή. Το ρελιέφ είναι υλικό ανάγλυφο με μεγάλες αντοχές και μονωτικές ιδιότητες, γι’ αυτό και εφαρμόζεται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες. Το τσιμεντόχρωμα εφαρμόζεται σε επιφάνειες από μπετόν αλλά και σε επιφάνειες από αρτιφισιέλ και μαρμαροκονίες. Τα τσιμεντοχρώματα εφαρμόζονται με βούρτσα και έχουν εξαιρετικές αντοχές, οι ριπολίνες εφαρμόζονται μόνο σε σπατουλαρισμένους τοίχους και τα βερνίκια και οι λάκες αφορούν κυρίως ξύλινες επιφάνειες. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από ρύπους, μούχλα, λιπαρές ουσίες κτλ, και να είναι τελείως στεγνή. Όταν πρόκειται να ξαναβαφτεί η επιφάνεια θα πρέπει να απαλλαχθεί από τυχόν σαθρά ή χαλαρά συνδεδεμένα υλικά και γενικά θα πρέπει να απομακρυνθούν τα σημεία εκείνα που το παλιό χρώμα έχει χάσει την πρόσφυσή του με το υπόστρωμα. Επιφάνειες οι οποίες είναι λείες ή γυαλιστερές θα πρέπει να γυαλοχαρταριστούν, προκειμένου να αγριευτούν ή να “σπάσει” η γυαλάδα τους. Έτσι επιτυγχάνουμε την καλύτερη πρόσφυση του χρώματος πάνω σε αυτές. Όλες οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται με το κατάλληλο – προτεινόμενο σε κάθε περίπτωση αστάρι. Οι αραιώσεις των υλικών που πρόκειται να εφαρμοστούν πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία κάθε προϊόντος. Και τώρα είστε έτοιμοι για να απλώσετε την μπογιά.

Τα εργαλεία (ρολό, πινέλο) πρέπει να είναι καθαρά και να μην έχουν φθαρεί από πολυκαιρισμό ή από πολλαπλές χρήσεις στο παρελθόν. Χρησιμοποιήστε για κάθε είδους επιφάνεια το κατάλληλο εργαλείο βαφής. Όσον αφορά στην αποθήκευση και τη φροντίδα των χρωμάτων, τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και πρόκειται να αποθηκευτούν θα πρέπει να κλείνονται πολύ καλά και να τοποθετούνται σε χώρο με φυσιολογικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, ώστε να παραμείνουν κατάλληλα προς χρήση στο μέλλον χωρίς να αλλοιωθούν. Αποθήκευση υδατοδιαλυτών χρωμάτων που έχουν αραιωθεί με νερό, μη πόσιμο, ενδέχεται να οδηγήσει σε βιοχημικές αντιδράσεις που θα δημιουργήσουν δυσάρεστη οσμή στο περιεχόμενο. Επίσης, σημειώστε ότι οι επιφάνειες που είναι βαμμένες με κατάλληλα προϊόντα και έχουν λερωθεί, μπορούν πολύ εύκολα να καθαριστούν με την χρήση ήπιων οικιακών καθαριστικών. Αποφύγετε την χρήση σκληρής βούρτσας καθαρισμού ώστε να μην τραυματιστεί το φιλμ του χρώματος.