Η τεχνική εταιρεία VAKON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ιδρύθηκε το 2014  και αποτελεί το αποτέλεσμα της συνένωσης των ατομικών τεχνικών εταιριών των μετόχων της. Δραστηριοποιείται στην ανέγερση, επισκευή, επέκταση, ανακαίνιση και συντήρηση κτιρίων γραφείων, κλινικών, βιομηχανικών μονάδων, ψυχαγωγικών χώρων, τραπεζών, καταστημάτων (οικοδομικά και Η/Μ εγκαταστάσεις).

Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στην Αθήνα, επί της οδού Ζησίου 14-16 και για τις υλικοτεχνικές ανάγκες η εταιρεία διαθέτει και 3 ισόγειους αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας 300μ2. Για την κάλυψη των αναγκών της διαθέτει πλήρη πάγιο εξοπλισμό και μόνιμο Τεχνικό και Εργατικό δυναμικό όπως:

  • Οικοδόμους (σκυροδετήσεις, δαπεδοστρώσεις, χρωματισμούς, μονώσεις κτλ).
  • Τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών και κουφωμάτων αλουμινίου
  • Τεχνίτες ηλεκτρολόγους
  • Τεχνίτες υδραυλικούς
  • Τεχνίτες ξηράς δόμησης
  • Ξυλουργούς

Η VAKON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, προκειμένου να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες ανάγκες για άμεση ολοκλήρωση των εργασιών παρέχοντας άριστο αποτέλεσμα και τηρώντας τους αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας:

  • επενδύει σε νέο εξοπλισμό,
  • δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνογνωσία και εξιδίκευση του προσωπικού
  • αναζητάει νέες συνεργασίες
  • εφαρμόζει τα πλέον ποιοτικά υλικά της αγοράς σε κάθε φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Η μακρόχρονη εμπειρία και ειδίκευση σε  δημόσια και ιδιωτικά έργα, η παροχή άριστων ποιοτικών λύσεων άμεσα σε κάθε απαίτηση του πελάτη, για έργα μικρής ή μεγάλης έκτασης αποτελεί την μεγαλύτερη εγγύηση για τους πελάτες της και κατάφερε να την αναδείξει σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια επιτυχημένη εταιρεία του κλάδου της.

Ζησίου 14-16, Κάτω Πατήσια, Αθήνα.
Τηλ.: 210 8327008

Fax: 211 4114963

E-mail: info@vakon.gr

 VAKON Constructions S.A.

www.vakon.gr