Αγαπημένο κεφάλαιο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής εδώ και πολλές δεκαετίες το μέταλλο και τα κράματα μετάλλων παραμένουν σήμερα επίκαιρα τόσο ως αρχιτεκτονικά μέλη μιας οικοδομής, όσο και ως ξεχωριστά λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία της.