Υδραυλικές εγκαταστάσεις ! Δύο λέξεις που ανησυχούν όσους πρόκειται να χτίσουν ή έχουν ήδη ένα σπίτι. Είναι γεγονός πως τα υδραυλικά προβλήματα ίσως είναι και τα σοβαρότερα και φυσικά δεν «κοιτούν ποτέ χρόνια».