Οι εγληματίες έχουν πλέον αυξηθεί και οι διαρρήξεις ολοένα και αυξάνονται, οπότε τα συστήματα ασφαλείας σε μια κατοικία είναι απαραίτητα. Για το τι είδη συναγερμοί κυκλοφορούν στην αγορά και πως μπορείτε να φυλάξετε καλύτερα το σπίτι σας δίνονται αναλυτικές...